നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

പനമരംകെഎസ്ഇബി പരിധിയിൽ കുണ്ടാല, മതിശ്ശേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ നാളെ (മെയ് 15) രാവിലെ 7:30 … Continue reading നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ