സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

Posted By Anuja Staff Editor Posted On

മെഡിക്കൽ,എഞ്ചിനീയറിങ്എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാപരിശീലനത്തിന്ആ റ് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലയളവിൽ പങ്കെടുത്ത്പരീക്ഷ എഴുതിയവിമുക്തഭടന്മാരുടെ,വിധവകളുടെ (ആർമി/ നേവി/എയർഫോഴ്സ്) […]

സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Posted By Anuja Staff Editor Posted On

സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് ശമനം. ഇതിൻരെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളില്‍‌ ഓറഞ്ച് […]